بنام نامی الله 

 

پرسه ی خرید فلان از داروخانه 

 

اصلا از وقتی این داروخانه ها شروع کردند به فرهنگ نسازی !! زندگی های مردم ما یه جورایی شده ...

از وقتی این خاانم متسدی بانک فروش فلان ها با صدای بلند صدا می زند : آقای محترم شما از فلان می خواستید ؟! آیا با طرز استفاده ی فلان آشنا هستید ؟ آیا تا به حال از فلان استفاده کرده اید ؟ بنده خدایی که از بد روزگار مشتری شد از کرده که هیچ ؛ از آفرینش خود پشیمان می شود و آرزو می کند زمین دهان باز کند تا در آن شیرجه ای به عمق فراموشی بزند تازه اگر از عرق کردن و خجالت کشیدن آن بنده خدا ! و بروشور محصول فلان با یک اشانتیون از فلان محصول با محصول خریداری شده در پاکت پلاستیکی سفید رنگ !!! و نگاه های متعجب و نگران مردم و لنگ لنگ زدن پاهای بیجاره مشتری! در هنگام رفتن که بگذریم باید بگویم مردشور این فرهنگ نسازی در این داروخانه ها را ببرم . . .

 

سید فریاد (ح.ه)